Dette er de 20 mest brukte sangene i begravelser. Trine trekker frem spesielt fire gjengangere i vårt distrikt