Her planlegger de 60 nye boliger - utbygger vil erstatte den tapte jorda