Har delt ut millioner til lokale dugnadsprosjekt - nå frykter han at flertallet skroter ordningen