Denne gaven blir satt pris på: – Gir dem en form for selskap