Tog kjørte i gangfart etter meldinger om lek ved stasjon