20 personer vil bli ny sjef over alle byggene her

foto