Her har de fått grønt lys til å selge boligtomter

Odd-Johan Fossen og Mikal Haugen Bjørnstad tilbyr 9 tomter på Stokkbakken. Foto: Richard Bakken