- Nektet å betale for drosjeturen og slo bulk i bildøra