Knusende dom over barnevernet

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er bekymret for at barn som trenger hjelp i Værnesregionen ikke får de har krav og behov for. Foto: Illustrasjon Scanpix