- Folk har blitt flinkere til å ta vare på huden sin

foto