Flere er bekymret for E6-bygging i store kvikkleiresoner. Dette svarer Nye Veier

foto