Russestyret: – Liberal ruspolitikk påvirker ungdommene negativt

foto