To reinsdyr funnet drept med kraftige bitemerker etter ulv

Måten reinen er tatt av dage på er typisk for ulv, i tillegg har Statens Naturoppsyn og rovviltkontakten påvist DNA fra ulv. Foto: Ivar Rimul