Kommer til Stjørdal for å snakke om overraskende funn fra Vikingetida

En hånd full av brynemner. Foto: Stjørdal museum Værnes