- Den har vært på ferde natt til lørdag. I helgen fant vi seks sauer tatt av bjørn i området ved Fossvatna. I tillegg er det tatt en sau på nordsiden, ved Funnsjøen, Men det kadaveret er fem-seks dager gammelt, sier Einar Kolden.

Han er lokal kontakt for SNO (Statens Naturoppsyn) og leder for det kommunale skadefellingslaget i Meråker.

Fellingsløyve

Einar Kolden sier at det foreløpig ikke er søkt om fellingsløyve på bjørnen.

- Hvis det skal ha noen hensikt, må vi ha ferske kadaver å gå ut fra om vi skal ha en reell mulighet til å få felt skadedyret, sier han.

Ingen bombe

John Gunnar Stormo, som eier de seks sauene som er funnet ved Fossvatna, er ikke overrasket over at bjørnen er frampå igjen.

- Nei, det kommer ikke akkurat som noen bombe. Jeg har gjentatt det mange ganger før: Den totale bestanden av rovdyr må ned. Hvis ikke, nytter det ikke å drive med sau. Men det er ren bingo å drive bjørnejakt sommers tid. Skal det nytte, må jakten foregå på snø. Men det krever vilje til å redusere bestanden, sier John Gunnar Stormo.

Radiobjeller

Dyrene som er funnet hittil, hadde radiobjeller på seg. Manglende signaler tyder på at det kan ligge flere døde eller skadde sauer ute i terrenget.

- Den ene sauen som vi fant i helga, var i live da vi kom over den. Men skadene var så store at den måtte avlives, sier saubonden, som opplevde at bjørn og ulv drepte vel 80 av sauene hans i fjor. Denne sesongen har han sluppet 750 sauer og lam på utmarksbeite.

Frykt for mer

Dette er ikke første gang i år at bjørnen tar sau i Meråker. I juni ble det funnet tre-fire sauer tatt av bjørn på Stordalen.

- Det er naturlig at saubøndene følger med og er på alerten. Vi kan jo håpe at det denne gang handler om en bjørn som er på "gjennomreise". Men det vet vi ikke. Det er grunn til å frykte at det kan bli verre utover sommeren, sier SNO-kontakt Einar Kolden.