Se hvilke bruer som får et ansiktsløft i høst og vinter

Jullum bru er en av de ni bruene Stjørdal kommune nå skal rehabilitere og utbedre. Foto: Bjørn Fuldseth