– Folk kan gå tilbake på jobb så snart det lar seg gjøre

foto