Denne boligen er solgt for 7,3 millioner. Se oversikt over alle hussalgene i Malvik i juli