Eksperten spår en tøff vinter, så skjer det noe som gir grunn til optimisme