Store investeringer gir prissjokk på avgifter: – Helt nødvendig