Rektoren etterlyser støtte etter trusler og vold – nå får han tydelig svar