Skrev ut en haug med bøter under kontroll på fylkesvei