Ber fylkesmannen gripe inn: – Håper ikke kommunen bevisst trenerer klagebehandlingen