Her har de gjort oppsiktsvekkende funn som er over 3000 år gammelt. Nå får det konsekvenser for byggeplanene

foto