Skal ruste opp turstier og traseer for flere millioner

foto