Flere bedrifter og et stort område uten mobilnett: – Uforutsett sterk vind forsinker arbeid

foto