Her er det rift om plassene, og de fleste går rett i jobb etter studiet. Særlig en gruppe er spesielt ettertraktet