Reklamasjonsnemnda for eiendomsmegling har bestemt at eiendomsmegler Nylander i Stjørdal må betale for en boligkjøpers internettkostnader, skriver Trønder-Avisa

I prospektet sto det oppført at internettkostnader var en del av fellesutgiftene i sameiet, men da huskjøperen ringte internettleverandøren krevde de 499 kroner i måneden for i koble henne på. Det aksepterte ikke huskjøperen.

Forledet av sameiet

Ifølge Trønder-Avisa skriver megleren i sin forklaring til klagenemda at det ikke sto i opplysningene fra forretningsføreren til leiligheten hva som var inkludert i felleskostnadene. Megleren ringte styreleder i sameiet som fortalte at internett var inkludert. Da han ringte internettleverandøren fikk han til svar at det var konfidensielle opplysninger.

Dermed mente megleren at han hadde gjort det som sto i hans makt for å finne de rette opplysningene. Som et kompromiss tilbød megleren seg å betale internettkostnader i tre år.

Reklamasjonsnemnda kom til at det var gitt feil opplysninger og at det skal erstattes. De beregnet nåverdien til å være 27.819 kroner.

Bladet har i kveld prøvd å få tak i avdelingsleder ved Nylander Stjørdal uten å lyktes.

Beklager

Geir Falck Anderssen, avdelingsleder ved Nylander Stjørdal beklager at det er gjort en tabbe ved kontoret.

– Salgsoppgaven ble godkjent av selger og denne detaljen ble ikke fanget opp av selger. Vi hadde sjekket informasjon fra sameiet og forretningsfører.  Dårlig oppførsel fra forretningsfører gjør at vi dømmes.  Mye styr, og vi velger å betale prisen for det, sier Anderssen som godtar nemndas vedtak, som han ikke er enig i.

– I denne saken mente vi at vi ikke hadde gjort noen feil, men klagenemnda mente det og da må vi stå til rette for det, sier Andersen som ikke kommer til å ta saken videre.

– Saken viser at når man handler gjennom en eiendomsmegler så er det tryggere enn å handle på det åpne markedet. Gjør vi feil så må betale for det, sier Geir Falck Anderssen i Nylander Stjørdal.