I dag skal de markere misnøye mot forslaget om nedleggelse

foto