Mistet huset i skred for 23 år siden. Nå strømmer minnene på

foto