Et stort antall pakker funnet dumpet på idrettplass: – Vi synes det er spesielt