Her ligger enorme mengder stein og grus til E6-prosjektet. Dette svarer selskapet om lagringen