Bladet fortsetter å vokse digitalt: – Utrolig gledelig