Historisk tilbakeblikk: Her står Jorulf med bjørnerifla etter 13 sau og lam er tatt

foto