– Jeg har hele tiden sett framover, aldri bakover

foto