Så mange flyktninger skal Malvik ta imot de neste tre årene

foto