Her graver ordfører Eli første skuff på skoletomta: – Da var det gjort! Det var tøft