Disse eiendommene har skiftet eier i Malvik i mai

foto