Nytt ungdomssenter blir en av de største arbeidsplassene i bygda