Apotekene i Stjørdal får ansvaret for Covid-19-vaksineringen i Stjørdal, og det vil fortsatt være gratis. Med lengre åpningstider, og en kontaktperson fra kommunen som kan bistå apotekene ved spørsmål, føler helsesykepleier Stina Mostervik fra Stjørdal kommune seg trygg på at oppgavene blir godt ivaretatt også i fortsettelsen.

Det melder Stjørdal kommune i en pressemelding.

– Det er nå omtrent 4700 personer som har tatt 4.dose i Stjørdal kommune. Av disse er det 221 i gruppen mellom 18-64 år uten underliggende sykdommer som har valgt å vaksinere seg etter at det ble åpnet opp for alle. Mange av disse skal ut på reise, eller har noen i sin nærhet som er alvorlig syke og de derfor vil beskytte så godt som mulig, sier Stina Mostervik.

Anbefaler vaksine

Mostervik oppfordrer fortsatt folk i risikogruppene og alle over 65 år til å ta fjerde dose med vaksine.

Det er fortsatt noen i risikogruppene som ikke har tatt 4.dose, men mange av disse har trolig gjennomgått en nylig koronainfeksjon og anser ikke vaksinasjon som nødvendig.

– Det er fortsatt anbefalt å revaksinere seg 3-4 måneder etter gjennomgått koronainfeksjon for denne gruppen, samt alle over 65 år, fortsetter Mostervik.

Flest vaksinerte i Stjørdal

Tallene nedenfor sier noe om våre nærkommuner og deres vaksinetall knyttet til 4. dose.

Levanger - 2 718

Steinkjer - 3 775

Stjørdal - 4 632