Militært kjøretøy med ammunisjon veltet: – Må flyttes for å fjerne all risiko