En voksen hannbjørn på mellom 150 og 200 kilo ble ved 18-tiden mandag skutt fra helikopter i Meråker. Det bekrefter seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn overfor Bladet.

- Den ble skutt i et plantefelt i utmarka sør for E14 i kveld, sier Austmo.

Han forteller at dyret først ble observert på et viltkamera og at jakten startet rundt klokka 15 mandag.

Kommunen søkte

Austmo opplyser at Statens naturoppsyn fikk oppdraget med å felle bjørnen fra Miljødirektoratet. Bjørn har gjort stor skade på sau og lam i Meråker de siste to beitesesongene. Meråker kommune har derfor søkt om å få felle bjørn hvis det blir oppdaget bjørnespor på vårsnøen i år.

- Kommunen har uttrykt ønske om uttak av bjørn dersom det blir registrert dyr i området. Miljødirektoratet har åpnet for dette foran beitesesongen, sier Austmo.

I et brev til Miljødirektoratet skriver sektorsjef Marit Graftås og utmarkskonsulent Anne Marie Haneborg i Meråker kommune at det har vært gjort en rekke forsøk på ordinær skadefelling av bjørn, men uten at dette har lyktes. Vanskelig terreng og vanskelig vegetasjon gjør det nesten håpløst å få has på bamsen i sommerhalvåret.

Reagerer kraftig

Naturvernforbundet reagerer kraftig på at det skytes bjørn rett etter vinterdvalen.

- Vi er veldig kritisk til den måten å drive vårjakt på bjørn. Vi forstår at bjørn som går inn i en saueflokk må tas ut, men vi ser ikke noe mening i å skyte bjørn som akkurat har kommet ut av hiet, sier Alette Sandvik.

Hun er styremedlem i lokallaget for Stjørdal og Meråker og er provosert over det hun betegner som elendig forvaltning.

Saken fortsetter under bildet.

Alette Sandvik i Naturvernforbundet er kritisk til bjørnejakt på våren. Foto: Arkiv

- Denne typen vårjakt på bjørn er svært upresis som skadebegrensning, uetisk som virkemiddel og ellers ulogisk i en situasjon hvor bestanden av bjørn ligger langt under Stortingets bestandsmål. Det å skyte bjørn tidlig på våren er ikke noe målrettet virkemiddel for å redusere tap i beitesesongen innenfor de aktuelle områdene. Bjørn som ligger i hiet eller akkurat har forlatt det, utgjør ingen direkte trussel mot sau, og ofte vil bjørnen legge ut på lange vandringer rett etter vinterdvalen, sier Sandvik.

Ikke sauens hovedfiende

Hun påpeker at Naturvernforbundet ikke er imot at bønder skal kunne felle bjørn som gjør skade på husdyr.

- Men vårjakt på bjørn bommer hvis det er formålet. På landsbasis dør årlig 120.000 sau på utmarksbeite. Hvis vi tar vekk all bjørnen i landet vil dette tallet kun bli redusert med et par tusen. Bjørn i Meråker er ikke sauenæringens hovedfiende selv om enkelte vil framstille det slik, sier Alette Sandvik.