Her har salget stupt det siste året, men én spesiell vare er mer etterspurt enn før