Fortvilte foreldre etterlyser dialog: – Opplever at de ikke vil snakke med oss