Konflikt om vannlekkasjer og dårlig utført arbeid fortsetter - nå skal næringsdelen vurderes på nytt

Iversengården består av to næringsetasjer og 20 boliger i etasjene over. Foto: Jan Erik Sundoy