Storkontroll på E14: - Jeg er gele i fotan, for jeg blir så nervøs

foto