UP med storfangst: Hele 30.000 kroner i bøter for mobilbruk