Kommer med klar oppfordring foran nasjonal dugnad

foto