På denne eiendommen kan det bli bygd boliger

foto