Rykket ut til branntilløp: – Huseier våknet av et smell